• 24.10.2023 00:09:00
 • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Belge ve Tasdik İşlemleri

Sorumlusu: Demet BULUT

Telefon: 0282 2612171 / 129

İş Makineleri Tescil Belgesi

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

 • Tekirdağ Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talebeden dilekçe
 • İş makinesinin sahiplik belgesi:
 • Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
 • Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. (a ve b de belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir).
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir).

1.      Aracın cinsi

2.      Markası

3.      Modeli

4.      Tipi

5.      Net ağırlığı

6.      Şasi numarası

7.      Motor numarası

8.      Motor gücü

9.      Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)

10.    Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı

11.    Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)

12.    Tekerlek adedi,

13.    Lastik tekerlekli veya paletli


SAHİBİNİN ADI ve SOYADI                          MAKİNE MÜHENDİSİNİN ADI -SOYADI

       KAŞE-İMZA                                                                 KAŞE-İMZA


 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
 • Oda harcı olarak 1268,00-TL. Tekirdağ Ticaret Odası veznesine yatırır.

B. Tescili yapılmış araçlar için;

 • Tekirdağ Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe (iş makinası tescil belgesi talep dilekçesi örneği.doc),
 • Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir),
 • Oda harcı olarak 1268,00-TL. Tekirdağ Ticaret Odası veznesine yatırılır.


Yaklaşık Maliyet

Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları’na bağlı kuruluşlar başta olmak üzere, ülke çapında birçok kamu kurum ve kuruluşlarının satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır. Bu çerçevede, gerekirse, ilgili meslek Komitelerinin görüşleri alınarak elde edilen sonuçlar, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına intikal ettirilir.