• 22.02.2024 09:57:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Limited Şirket Şube Değişiklik işlemleri

Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılmış dilekçe 

Şube unvanı ile belirtilmiş şubeye özgü değişiklik kararının 1 adet noter tasdikli sureti 

Şubede müdür değişikliği yapılacak ise yeni atanan müdür/müdürler e ait nüfus cüzdanı ikametgah

Yeni atanacak müdüre ait nüfus cüzdanı eski ise şube unvanı altında imza beyanı