• 23.10.2023 22:03:00
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Tarihçe

Yapılan araştırmaya göre Tekirdağ’da Balkan Savaşı’ndan sonra bir Ticaret odası kurulmuştur. 12 üye ile 1 kâtipten kurulu bir kadro ile Yunan işgaline kadar görevini yerine getirmiş ise de işgal dolayısıyla bu döneme ait hiçbir Vesika elde edilememiştir.

Yunanlılar şehri işgal eder etmez ticari durumu göz önüne alarak yeniden bir Ticaret Odası oluşturmuşlar ve bu oda sırf Rumlardan oluşmuştur. Ancak bu odaya da ait hiçbir kayda rastlanamamıştır.

22.4.1342 Tarih ve 655 sayılı Ticaret Odası kanununa göre şehrimizde bir Ticaret ve Sanayi odası kurularak kanuni görevlerini yerine getirmeye başladığı ve bu kanuna göre üretilen malların işportada satışını önlemek ve düzen ve intizam içinde yapılmasını sağlamak maksadı ile 1925 yılında Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur.

1951 yılına kadar 655 sayılı kanun hükümlerine göre idare edilen odamız 1.8.1951 tarihinde 5590 sayılı kanuna intibak ederek, 1.6.2004 tarihinden itibaren 5174 sayılı kanuna intibak ederek bu kanun ahkâmına göre üzerine düşen vazifeleri ifa etmektedir.