Το Ιστορικό Παρελθόν του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου της Ραιδεστού (Τεκίρνταγ)


Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, μετά το Βαλκανικό Πόλεμο ιδρύθηκε ένα Εμπορικό επιμελητήριο στη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ). Αν και έχει συνεχίσει τις εργασίες του μέχρι την εισβολή των Ελλήνων με προσωπικό που αποτελείτο από 12 μέλη και 1 γραμματέα λόγο της εισβολής δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο για αυτή την περίοδο.

Οι Έλληνες μόλις εισέβαλλαν στην πόλη λαμβάνοντας τη υπόψη τη σημασία του εμπορίου ξανά άνοιξαν ένα εμπορικό επιμελητήριο που αποτελούνταν από Ρωμιούς. Όμως δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο ούτε και για αυτό το επιμελητήριο.

Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμό 655 από 22.4.1342 νόμου του εμπορικού επιμελητηρίου ιδρύθηκε ένα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην πόλη μας ξεκινώντας τις νόμιμες εργασίες της και σύμφωνα με αυτό τον νόμο για να πάψουν να πουλιούνται εμπορεύματα από πλανόδιους και να μπει το εμπόριο σε μια τάξη το 1925 ιδρύθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Μέχρι το 1951 , το επιμελητήριο μας διοικήθηκε κατά τις διατάξεις του κανόνα 655, στις 1.8.1951 προσαρμόστηκε στον κανόνα 5590 και βάση αυτού εκπληρώνει τα καθήκοντά του.