БИОГРАФИЯ


Дженгиз ГЮНАЙ

Роден на 07 януари 1968 година в Текирдаг, със средно-гимназиално образование, има една дъщеря. Започва бизнес кариерата си през 1987 година в сектора на търговия на дребно с храни. През 1998 година основа компанията ДОО «Гюнайлар Гъда Тидж. Лтд. Шти.» и едновременно с това започна да се занимава с търговия на едно на храни и понастоящем продължава да се занимава с тази работа. Избиран е на постовете спортен ръководител в Текирдаг, учредител на Асоциацията на младите бизнесмени в Текирдаг, през 2005 година в изборите на членовете на ръководния орган на Търговско-промишлената палата на Текирдаг, е избран на поста член-счетоводител на Управителния съвет, през 2009 година, в проведените избори на Търговско-промишлена палата – Текирдаг, е избран за Зам. Председател на Управителния съвет и докато продължаваше да изпълнява тази си длъжност, е избран на овакантения на 16.03.2011 година пост Председател на управителния съвет. Понастоящем продължава да изпълнява тази длъжност.