Операции На Палатата


  • Операции във връзка с документи и заверка
  • Търговски регистър
  • K Сертификати
  • Процедури във връзка с търговски визи
  • Отделение за застраховане и вещи лица - експерти
  • Операции с митническо обслужване на трейлери (TIR) (Винетки - Dozvola)
  • Отчети относно капацитета и услуги по експертизи
  • TAPDK (Агенция за регулиране на пазара на тютюна и алкохолните напитки)
  • Цифрова тахографска система (STS) – Електронно свидетелство за правоспособност