Нашите Председатели


ЛИЦА, КОИТО СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ОТ СЪЗДАВАНЕТО (УЧРЕДЯВАНЕТО) НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА - ТЕКИРДАГ

НАШИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ПЕРИОДИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ИМ


1- Шакир БЕЙ от Малкара - 1925-1926 гг.
2- Б. СЪТКЪ АРАТ - 1929 - 02.09.1951 год.
3- Рюстем ШЕРИФОГЛУ - 02.09.1951 – 15.09.1952 г.
4- Мурат ЙЕНИДЖЕ - 02.09.1951 – 15.09.1952
5- Шевкет ТОЛУНАЙ - 13.2.1958 12.12.1957
6- Недим КАРАХАЛИЛ - 13.2.1958-05.12.1964
7- Съткъ АРАТ - 17.6.1960 - 14.12.1963
8- Недим КАРАХАЛИЛ - 14.12.1963 - 5.12.1964
9- Исмет АКЧАКАЯ - 11.12.1964 - 9.7.1965
10- Ибрахим УЗЕЛ - 24.8.1965 - 12.11.1965
11- Недим КАРАХАЛИЛ - 12.11.1965 - 30.11.1966
12- Ибрахим УЗЕЛ - 27.12.1966 - 10.12.1975
13- Недим КАРАХАЛИЛ - 10.12.1975 - 25.11.1987
14- Кенан ЙЪЛМАЗ - 24.11.1987 - 18.11.1989
15- Йонер ЙОЗЕН - 18.11.1989 - 24.03.2005
16- Мустафа ЮРДАНУР - 24.03.2005 - 09.03.2011
17- Дженгиз ГЮНАЙ - 17.03.2011 - сегашен Председател на Съвета

Председателите на Съвета на палатата ни, от учредяването на същата до сега.

Периоди на служба – мандат на Председателите ни на Съвета


1- Шакир Бей от Малкара - 1925 - 1929
2- Б. Съткъ Арат - 1929 - 02.09.1951
3- Мурат ЙЕНИДЖЕ - 05.03.1951 - 04.19.1953
4- Джевдет АРАС - 19/04/1953 - 05/12/1954
5- Недим КАРАХАЛИЛ - 12/06/1954 - 13/02/1958
6- Джевдет АРАС - 02.13.1958 - 27.02.1960
7- Рюстем ШЕРИФОГЛУ - 27/02/1960 - 05/27/1960
8- Мюнюр СОЮЕР - 05.28.1960 - 24.11.1962
9- Хюсеин АЛП - 11.24.1962 - 14.12.1963
10- Халил АТЪЛГАН - 12.14.1963 - 11.12.1964
11- Недим КАРАХАЛИЛ - 11.12.1964 - 12.11.1965
12- Исмет АКЧАКАЯ - 11.12.1965 - 12.03.1966
13- Тарък ГЕНДЖЕР - 12/27/1966 - 23/11/1969
14- Исмаил ЙОЗДОЮРАН - 11/25/1969 - 26/02/1984
15- Рюштю ГЮНЕШ - 03.02.1984 - 20/11/1987
16- М.Зеки ВАРАН - 11.20.1987 - 11.18.1989
17- Гюрел ЮЛКЕР - 18/11/1989 - 27/03/1992
18- Ахмет Нур ШЕНЕЛ - 03.27.1992 - 12.03.1995
19- Ахмет АДЖАРТЮРК - 12/03/1995 - 19/03/1997
20- Фахри ТАННРЪЙОВЕР - 19.03.1997 - 21.11.1997
21- Ахмет АДЖАРТЮРК - 21.11.1997 - 26.03.2004
22- Мустафа АЙДОГДУ - 26.03.2004 - 24.03.2005
23- Федаи ЮКСЕЛ - 24.03.2005 - 11.01.2009
24- Али ЮНЕР - 11.01.2009 - 07.10.2009
25- Мустафа ЙОЗДЕН - сегашен Председател на Съвета