Мисия И Визия


Нашата мисия :

Със задачите, поставени в рамките на Закон № 5174 и свързаното с него законодателство, предоставяне, със съзнанието на социална отговорност, на всякакви видове услуги, съгласно съвременните стандарти, които ще решат проблемите на членовете ни, ще удовлетворят очакванията им.

Визия Нашата :

Превръщане на палатата в такава, която да защищава интересите на членовете, определяйки предприемачество като основен камък на развитието, да защищава интересите на членовете, да произвежда последователни политики за регионално развитие, в рамките на законните условия, със съзнанието за социална отговорност, и да изпълнява всичко това с разбиране за съвременно ръководство и управление.