История На Текирдаг


Област Текирдаг, която, поради географското си разположение, като преходен регион, с важно стратегическо значение, между Анадола и Балканите, отношенията на азиатските и европейските народи, минаващи през проливите /Дарданелите и Босфора/, поради близостта на Истанбул, са свързали тясно Текирдаг с историята на Истанбул. Ефектите от подлагането от време на време на Истанбул на агресии, са били почувствани и в нашата област, а плодородието на почвата на областта, е довело до оставането на областта под господството на множество племена и народи.

Област Текирдаг в течение на историята си, простираща се до 4000 преди н.е. остава под влиянието на различни цивилизации. В течение на тези периоди, в рамките на областните граници на Текирдаг, който получава различни имена като Бизанте, Родосто, Текфурдаг, без да се дава точна хронология, са установени населени места от предисторическите и историческите епохи. В Текирдаг, в който не са установени населени места от палеолитната и неолитната епохи, в пещерите Гюнгьормез и Гюнешкая, намиращи се в границите на община Шаркьой, и в надгробната могила Топтепе, намираща се в границите на община Мармара Ереглиси, са разкрити останки от халколитния период. Съгласно изследванията, извършени на повърхността в крайбрежната ивица на Текирдаг, тук са установени следи от интензивно населяване през ранната бронзова епоха. В Тракия през късната бронзова епоха и ранната желязна епоха, е имало голяма миграционна вълна. Тъй като древните източници и археологическите находки са недостатъчни, този период не е напълно осветлен. Тракия е била открита за търговия със създаването на гръцките колонии през 7-ми век пр.н.е. През този период в област Текирдаг по крайбрежието на Мраморно море са основани различни градове. В периода между 514-513 г. пр.н.е., след похода на персийския император Дарий в Скития, Тракия попада под персийско господство. Това господство е продължило то изчистването на Тракия от персите от страна на морския съюз Аттик – Делос, учреден от страна на Атина против опасността от персите. През 342 г. пр.н.е., македонският крал Филип II включвайки Тракия към владенията си, подчинява Одриското кралство, а след смъртта на Александър, Тракия попада под суверенитета на Лизимах.

Събитията през 19-та година след н.е., започнали с изпращането от страна на римския император Тиберий на губернатор на Тракия, приключват с основаването през 46 година след н.е. от страна на император Клавдий на римска провинция в Тракия. В продължение на много години Тракия остава под римска власт. След н.е., с разделянето на две на империята през 395-та година, Тракия, която остава в рамките на Източната Римска империя, през 1354 година, с десанта на Галиполския полуостров на силите, командвани от Сюлейман паша, започва да влиза под господството на турците. През 1356 година са завладени Шаркьой и Малкара, през 1357 година разпространява господството на турците върху Текирдаг и Чорлу. Междувременно, въпреки, че византийците за кратко време си възвръщат земите на Текирдаг, Мурат I през 1363 година отново включва тези земи към османските територии.

Земите на областта ни, окупирани от българите през Балканската война (1912), през 1913-та година са освободени от чуждото господство. Въпреки, че след Първата (I) световна война, гръцките сили, възползвайки се от възможностите, предоставени от примирието подписано в Мондрос, на 20 юли 1920 година окупират Текирдаг, на 13 октомври 1922 година се прекратява и гръцката окупация, като областта преминава под турско управление.

Град Мармара Ереглиси е освободен от вражеска окупация на 29 октомври, общините Черкезкьой и Чорлу – на 01 октомври, Муратлъ – на 02 ноември, Малкара и Хайраболу на 14 ноември и Шаркьой – на 17 ноември и съответно в тези места е възстановено турското управление.

По време на реорганизацията, предприета съгласно конституцията от 20 януари 1921 година, Текирдаг става област, обаче поради трудностите по време на освободителната война, новата организация не е могла да се извърши веднага и съответно Текирдаг става областен център на 15 октомври 1923 година.

Между щастливите незабравими дни за Терирдаг са такива събития, като например, раждането на 24 декември 1840 година на големия отечествен поет Намък Кемал, съставянето, под ръководството на Мустафа Кемал, на 19-та дивизия, която е авторът и създателят на Легендата за Чанаккале (Дарданелите),

Сред незабравимите щастливи дни за Текирдаг, заемат място такива събития, като например, раждането в тази провинция, на 24 декември 1840 година, на големия отечествен поет Намък Кемал, съставянето и организирането в Текирдаг, под ръководството на Мустафа Кемал, на 19-та дивизия – създателка и автор на Легендата за Чанаккале (Дарданелите), идването на 23 август 1928 година на Ататюрк в Текирдаг, по повод реформата в азбуката и преподаването от негова страна, като Главен учител, на първия урок по възприетата нова азбука.