ИСТОРИЯ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА - ТЕКИРДАГ


Според направеното изследване, в Текирдаг Търговската камара е създадена след Балканската война. Въпреки, че с 12 члена и 1 секретар тази палата изпълнява функциите си до гръцката окупация, поради окупацията, за този период не са намерени никакви документи.

Гърците, непосредствено след окупацията на града, вземайки под внимание положението на търговията в града, са създали наново търговска палата, която се е състояла само от гърци. Обаче и относно тази палата не са намерени никакви регистрирани данни.

Съгласно Закона за търговските палати № 655 от 22.4.1342 година, в града ни е била създадена търговска палата, която започнала да изпълнява задачите и функциите си, и с цел предотвратяване продажбата на произведените съгласно този закон стоки и осигуряването на продажбата им по надлежния ред, през 1925 година е създадена Търговско-промишлената палата.

Палатата ни, която до 1951 година е управлявана съгласно Закон № 655, на 01.08.1951 година, адаптирайки се към закон – 5590, изпълнява функциите си съгласно разпоредбите на този закон.