Контакти
Адреси за контакти

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası: Turgut Mah.Atatürk Bulvarı No:22 / TEKİRDAĞ

име ПОЗИЦИЯ ТЕЛЕФОН ФАКС Електронна поща
         
Централа ТТСО (TTSO)

0282 261 21 71
 

0 282 263 00 02 info@tekirdagtso.org.tr
Ирфан ЕКИДЖИ Главен секретар 0282 261 21 71
ВЪТР: 123
0282 263 00 02 irfanekici@tekirdagtso.org.tr
Атакан УЗЕЛ Заместник главен секретар (СТС карта - ATR EURO Сертификати за движение - осигуряване) 0282 261 21 71
ВЪТР: 109
0282 263 00 02 atakan-uzel@tekirdagtso.org.tr
Али ИНДЖЕХАСАН Главен счетоводител 0282 261 21 71
ВЪТР: 107
0282 263 00 02 aliincehasan@tekirdagtso.org.tr
Зейнел ЙЪЛДЪЗ Консултант по търговския регистър 0282 261 21 71
ВЪТР: 106
0282 263 00 02  zeynelyildiz1@hotmail.com
Серап ЯРАПСАН Директор по Търговския регистър 0282 261 21 71
ВЪТР: 113
0282 263 00 02 syarapsan@tekirdagtso.org.tr
Ахмет ГЮРРЮГЛЕР Началник сервис «ТИР» (TIR) - (К Сертификати) 0282 261 21 71
ВЪТР: 110
0282 263 00 02 agurgurler@tekirdagtso.org.tr
Серкан ПЕККАН Касиер - Визи, папорти 0282 261 21 71
ВЪТР: 108
0282 263 00 02  spekkan@tekirdagtso.org.tr
Гюлден КОРКМАЗ Регистрация на работни машини - пазарна цена 0282 261 21 71
ВЪТР: 105
0282 263 00 02  guldenkorkmaz@tekirdagtso.org.tr
Селахаттин Юсуф ХЕРГЮЛ Служител на сервиз “Промишленост” (Отчети по произв. Възможности – Разрешителни «ТАПДК») 0282 261 21 71
ВЪТР: 112
0282 263 00 02 shergul@tekirdagtso.org.tr
Алпер КАСАП Връзки с пресата и обществеността 0282 261 21 71
ВЪТР: 111
0282 263 00 02 alper-kasap@tekirdagtso.org.tr
PEARL Гюлбахар Секретар по търговията 0282 261 21 71
ВКЛЮЧЕНИ: 121
0282 263 00 02 inci-gulbahar@tekirdagtso.org.tr
Ибрахим КЬОШДЕРЕ Помощник-счетоводител 0282 261 21 71
ВЪТР: 115
0282 263 00 02  ibrahim-kosdere@tekirdagtso.org.tr
Левент ЮКСЕЛ Служител в залата за конференции – обслужващ персонал 0282 261 21 71
ВЪТР: 119
0282 263 00 02  
Джихан КОРКМАЗ Шеф на ресторанта 0282 261 21 71
ВЪТР: 120
0282 263 00 02  cihankorkmaz@tekirdagtso.org.tr