USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

YARGI VE İŞ DÜNYASI SEMPOZYUMU


22.11.2015

YARGI VE İŞ DÜNYASI SEMPOZYUMU

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, Türk özel sektörü olarak en büyük arzularının hukukun en iyi şekilde işlemesi olduğunu belirterek, “İyi işleyen bir hukuk sistemi olursa, toplumda güven duygusu da artar. Kişilere ve kurumlara güven varsa, ekonomi daha iyi ve adil işler. Güvenin olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor” dedi.​ Dünyanın, köklü bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, eskiden dünyayı simgeleyen şeyin ülke sınırları iken bugün internet olduğunu söyledi. İstanbul’ da düzenlenen sempozyuma Adalet Bakanı Kenan İpek, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, İş Dünyası Temsilcileri ve Yargı Mensubu Üyeleri katıldılar.

 

Herkesin bir bütünün parçası olarak işlev gördüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu yüzden AB gibi yapılar cazip hale geliyor. Bakın, Avrupa AB’yi, ABD ise NAFTA’yı kurdu. Bunlar ekonomik anlamda büyük başarılar sağladı. Şimdi ABD, Pasifik bölgesi ile Trans-Pasifik Ortaklığı isimli, yeni bir ortaklık kuruyor. AB’de boş durmuyor. Onlar da ABD ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı kurmaya çalışıyor. Tüm bunların anlamı şu. Şirketlerimiz için eskiden rekabetin anlamı, sadece kendi şehri veya ülke içi ile sınırlıydı. Bugünse artık tüm dünya rakibiniz” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, özel sektörde, işçisi ve işvereni toplam olarak 15 milyondan fazla insanın çalıştığının altını çizerek, “insanlarımız, çocuklarımız iş bulabilsin, daha iyi şartlarda yaşayabilsinler istiyorsak, özel sektörümüzü güçlendirmemiz lazım. Daha sağlıklı iş ve yatırım ortamı sunmamız lazım. İşte burada, iyi işleyen bir hukuk sistemi olması, bu işin olmazsa olmazı” dedi.

 

Türk özel sektörü olarak en büyük arzularının hukukun en iyi şekilde işlemesi olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Zira iyi işleyen bir hukuk sistemi olursa, toplumda güven duygusu da artar. Kişilere ve kurumlara güven varsa, ekonomi daha iyi ve adil işler. Güvenin olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor. Dolayısıyla esasında hukuk ekmektir. Su ve ekmek nasıl ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç. Bugün Türkiye, orta gelirli bir ülke. Yüksek gelirli bir ülke seviyesine çıkmamız da, ancak hukuk devleti yapımızı güçlendirmekle mümkün. Bu çerçevede, Türk özel sektörü olarak, yargı sistemini güçlendirecek, fiziki kapasitesini iyileştirecek, yargı mensuplarının özlük haklarını artıracak, her düzenlemeyi destekledik ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.

 

Mahkemelerin ve hâkimlerin her gün artan, büyük bir iş yükü ile karşı karşıya olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Son istatistiklere göre, Ticaret Mahkemelerinde bir dava ortalama 311 gün, İş Mahkemelerinde 381 gün, Fikri ve Sinai Haklarda ise 425 gün sürüyor. Bu kadar uzun süren yargılamadan da herkes zarar görüyor. Daha hızlı karar alınması için alternatif çözüm yollarına ağırlık verilmeli. Belli bir tutarın altındaki ticari davalarda tahkimi ve bireysel davalarda arabuluculuk sistemini zorunlu hale getirmeliyiz. Bu konuları Antalya’da sizlerle etraflı bir şekilde istişare ettik. İnşallah yeni yasama döneminde, yargıyı rahatlatacak bu düzenlemeler, Meclisimizden de destek bulacaktır” dedi.

YARGI VE İŞ DÜNYASI SEMPOZYUMUYARGI VE İŞ DÜNYASI SEMPOZYUMU
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 12
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2636
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11384
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11632