USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler


14.12.2022

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan 05.12.2022 tarihli ve 80589957 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri için öngörülmüş olan ilgili destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülkeler Stratejisi’nde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan’a yönelik olarak gerçekleştirilmesi halinde, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmakta olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge yürürlüğe girmiştir. Anılan Karar ve Genelge kapsamında, lojistik ve taşımacılık firmalarımızın ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarımızın döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu Karar ve Genelge’ye Bakanlığımız internet adresinden erişim sağlanabilmektedir. Yine bilindiği üzere, ihracatımızın ve ticaretimizde pazar çeşitliliğinin artırılması ile farklı ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlığımızca oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi”, 6 Temmuz 2022 tarihinde Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu Strateji ile geleneksel pazarlarımızın dışında kalan ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılması hedeflenmiştir. Söz konusu hedef doğrultusunda, Bakanlığımızca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlanmıştır. Anılan Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına Bakanlığımız internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu doğrultuda, Strateji’de yer alan ülkelerden Bakanlığımızca uygun görülenlere yönelik hizmet ihracatımızın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla, yukarıda bahsi geçen Karar kapsamındaki birtakım destek kalemlerinde ilave puanlar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 5448 Sayılı Karar’ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejimizde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan’a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 74
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16608
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17300