USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

ÜYE DERECE GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA


20.01.2023

Odamız üye kayıtlarının güncelleştirilmeleri kapsamında, 28.12.2022 tarihli meclis toplantımızda onaylanan 2023 yılı bütçemizle birlikte üye derecelerimiz de revize edilmiştir. Odamız yönetim kurulunun 29.12.2022 tarihli toplantısında ise tüm üyelerimizin yeni derecelerine göre atamaları yapılmış ve Odamız web sitesinde yayınlanmıştır. Tüm üyelerimize ilanen tebliğ edilir.

Tüm üyelerimizin eski ve yeni derecelerini gösterir ayrıntılı liste için ekte bulunan listeyi indirebilirsiniz. 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI 

Genel Sekreter

Ek: Üye derece listesi

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Üye Dereceleri

Derece

Dereceye Kaydedilecek Üyenin Özelliği


1.Derece

Sermayesi 5.000.000 Türk Lirası üzeri olan Limited Şirket ve Anonim Şirket Merkez Kayıtları


2. Derece

Sermayesi 4.999.999 Türk Lirasına kadar olan Limited Şirket ve Anonim Şirket Merkez Kayıtları


3.Derece

Limited Şirket ve Anonim Şirket Şubeleri, İktisadi işletmeler ve Şubeleri, Yabancı şirketlerin Türkiye Şubeleri


4.Derece

Gerçek Kişi Ticari İşletmeler Merkez ve Şubeleri, Kooperatifler ve Şubeleri, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Adi Şirketler, İktisadi Devlet Teşekkülü ve Kamu İktisadi Kuruluşları

5. Derece

Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16631
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17323