USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

U-ETDS (uzaktan Elektronik Takip Denetim Sis.) Hk.


04.12.2019

Sayın Üyemiz;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (KTY) 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası; “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R1 yetki belgesi sahipleri; üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri eşyanın kabul edildiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Elektronik Takip ve Denetim (U-ETDS) işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir” hükmüne,

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere, adlarına C2,C3,K1,K3,L1,L2,N1,N2,R1,R2,M1,M2,P1,P2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY’de öngörülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu olmakla beraber bahse konu yükümlülük KTY’nin Geçici 2’nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Bu nedenle 31.12.2019 tarihinden itibaren herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınarak operatör yetkilendirme işlemleri için İstanbul Ulaştırma 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Önemli Bilgi Notu

Şirketler 

  • Firmanızın web tabanlı yazılımı var ise sistemin kullanıldığı bilgisayarların IP adreslerinin aşağıda örneği bulunan dilekçe ileU laştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
  • Firmanızın web tabanlı yazılımı yok ise belge sahibi firmanın u-net otomasyon sisteminde işlem yapmaya yetkili olan kişiler http://kamu.turkiye.gov.tr  adresinden bilgi girişi yapabilirsiniz veya aşağıda örneği bulunan operatör yetkilendirme dilekçesi ile yetkilendireceğiniz kişiler de  firmanız adına http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi girişi yapabileceklerdir.

Şahıslar

  • U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı yetki belgesi sahibi kişiler http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi girişi yapabilecekler veya aşağıda bir örneği bulunan operatör yetkilendirme dilekçesi ile yetkilendireceğiniz kişiler de  şahsınız adına http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden bilgi girişi yapabileceklerdir.

 

Not: Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile ilgili her türlü bilgi, belge ve eğitim videolarına https://uetds.uab.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz ve sormak istediğiniz sorularınızı uetds@uab.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.

EKLER

Örnek Operatör Yetkilendirme Dilekçesi

IP Adresi Bildirim Dilekçesi (Veri Gönderimi için web tabanlı yazılım kullananlar için)

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 25
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17147
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17569