USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Türkiye Markası


09.03.2022

Malumları olduğu üzere Marka olarak “Türkiye” ibaresinin kullanımı, 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan genelgede, her alanda devletimizin ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin “Türkiye” markası altında temsil edilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmî ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edilmiştir.

Bahse konu karar; söylem birliğinin sağlanması ve uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu minvalde, “Turkey” yerine; tarihimizi, medeniyetimizi, değerlerimizi ve kültürümüzü daha iyi yansıttığı düşünülen “Türkiye” kullanımının yaygınlaştırılması öngörülmektedir.

Söz konusu değişiklik, Başkanlığımızın “Türkiye markasını güçlendirmek” vizyonu ve çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu vizyon ve çalışmalar doğrultusunda Başkanlığımız tarafından “Turkey” yerine "Türkiye" olarak kullanımının, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurulması amacıyla "Hello Türkiye" adlı kampanya başlatılmıştır. Kullanımı teşvik edilen Hello Türkiye adlı kampanyanın video filmine https://bulut.iletisim.gov.tr/index.php/s/w4rNoMVf7qmD0Dk linki aracılığıyla bulut hesabından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, yazı ekinde yer alan “Türkiye Markasının Güçlendirilmesi Rehberi”nin göz önünde bulundurularak geleneksel ve dijital mecralarda, ulusal ve uluslararası resmî yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresi kullanılmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Cumhurbaşkanlığı yazısıs ve rehber

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17149
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17571