USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi


02.11.2021

İlgi: TOBB’nin 21.10.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 9541 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bu eğitim ile iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgiler verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 28
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17150
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17572