USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TRAKYA TİCARET VE SANAYİ ODALARI GIDA MESLEK KOMİTELERİ BASIN BİLDİRİSİ


11.03.2016

TEKİRDAĞ TICARET VE SANAYİ ODASINDA 12 ODANIN KATILIMI İLE YAPILAN “TRAKYA GIDA VE MESLEK KOMITELERI ÜST KURULU ” TOPLANTISI SONUÇ/BASIN BİLDİRİSİDİR

Genelde   yurdumuzda  özel olarak da  Trakya bölgemizde gıda ve perakende sektörünün sorunları, çözüm yolları  ve geleceğinin tartışıldığı önemli bir toplantı yapılmıştır.

Sektörün her biriminin temsil edildiği ; tedarikçi , imalatçı , perakendeci ve toptancı gibi grupların birlikte gerçekleştirdiği bu çalışmada yapılması gerekli işler ve eylem planı belirlenmiştir.

Bu konuyu iki başlık altında değerlendirmek istiyoruz.

1-AVM

2-SOKAK ARALARINA KADAR GİREN ŞUBE SAYILARI BİNLERLE İFADE EDİLEN ZİNCİR MAĞAZALAR

Avmler kamuoyunda çok konuşulmaktadır.  Ortada pek çok görüş vardır. Ancak sokak aralarına kadar girip bakkalımız dahil bütün esnafımızı yok etmeye kararlı  zincir mağazalar hep gözden uzak kalmıştır.

Gözler Avmlerin üzerindeyken bu sokak arası zincir mağazalar sessizce pazarın büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir.

DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ;

Sokak aralarına kadar giren zincir mağazalar sadece bakkal değildir. Kasap , manav,  züccaciye, tuhafiyeci, oyuncakçı ,kırtasiyeci, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çiçekçi ,mobilyacı değildir.

PEKİ NEDİR ?  H E P S İ D İ R

 Sadece  manavı, bakkalı , kasabı değil bütün işkollarını kurutmaktadırlar.

Bulundukları yerlerin üreticileri ile hiçbir bağları yoktur. Bir tanesi ile vardır. O da fırıncılar. Korkunç bir rekabetle fırıncının da işini bitirmektedirler. Buna karşılık yurtdışı ile çok güzel alış verişleri vardır. Özellikle Çin malları satışlarında önemli bir paya sahiptirler.

Bu mağazaların şehre  veya ilçeye  hiçbir katkısı yoktur. Kiraları yükseltmekte ve işsizliği körüklemektedirler. Şehir veya ilçenin müteşebbis gençlerinin ruhları köreltilmektedir.

Neler Yapabiliriz / Yapmalıyız ?

A)Küçük ve orta ölçekli esnafımızın  önemli iki kuruluşu ;Ticaret odaları ve Esnaf odaları konuyu gündemlerinin ilk maddesi haline getirmelidirler. İşin seyrini ciddiyetle takip eden komisyonlar kurulmalı ve uygun aralıklarla esnafımızla /tüketicilerle paylaşmalıdırlar. Odalar olarak  yapmamız gereken işlerden birkaçını sıralıyoruz.

1-Orta ve küçük ölçekli işletmecilik eğitimleri

2-Modern perakendecilik için sektörlere göre örnek tasarımlar

3-Ürün tedarik ve yönetim eğitimleri

4-Sokak arası zincirlerin ;          

a)Yerli/yerel üretime olumsuz etkileri

b)İthalat /israftaki payları

c)Şehirlerdeki ve kasabalarımızdaki ticaretten oluşan katma değerin önemli bir kısmının birkaç şirket merkezine akmasının etkileri

d)Pazardaki hakimiyetin birkaç noktada toplanmasından dolayı şehir ve kasabalardaki gençlerimizin teşebbüs heyecanın körlenmesi

gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılması , sonuçların görsel ve yazılı medya vasıtası ile kamuoyunda müspet duyarlılık oluşturma çalışmaları

 5-İşin vahametini ortaya koyabilmek için bu konularda halka dönük sosyal aktiviteler düzenlemeliyiz.

B)YASAL DÜZENLEMELER

1-Nufus ve mesafe kriterleri koyularak(eczanelerde olduğu gibi) bir standart oluşturulmalıdır.

2-Sokak arası zincir mağazalara otopark zorunluluğu getirilmelidir.

3-Çalışma saatlerinde düzenlemeler yapılmalıdır.

4-Yerel üreticilerden ürün alma zorunluluğu getirilmelidir.

5-5000 nüfusun altındaki yerleşim yerlerine müsaade edilmemelidir.

6-Bu düzenlemelerin süratli ve isabetli yapılması için tüm siyasi partilerden ve STK lardan destek istenmeli. Yaklaşımlar kamuoyu ile  paylaşılmalıdır..

7-Konu tüm Türkiye de Ticaret odaları ve Esnaf odaları tarafından gündeme alınıp oluşturulacak takip komiteleri üst kurulu tarafından bir program çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp sonuç alıncaya kadar sıkı takibi sağlanmalıdır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

                                                                                        TİCARET VE SANAYİ ODALARI

                                                                                        TRAKYA GIDA MESLEK KOMİTELERİ ÜST KURULU

TRAKYA TİCARET VE SANAYİ ODALARI GIDA MESLEK KOMİTELERİ BASIN BİLDİRİSİ
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 12
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1619
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7133
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7421