USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TRAKYA’NIN REKABET GÜCÜ VE ÖZEL SEKTÖR GELİŞTİME TOPLANTISI


14.08.2014

 

TRAKYA’NIN REKABET GÜCÜ VE ÖZEL SEKTÖR GELİŞTİME TOPLANTISI

 

‘Trakya’nın Rekabet Gücü ve Özel Sektör Geliştirme’ konulu toplantı, 13 Ağustos 2014 tarihinde Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantı Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın ev sahipliğinde, TEPAVEnstitü Direktörü Prof. Dr. Necdet Budak, TEPAV yetkilileri Esen Çağlar ve Emre Koyuncu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Yetkilileri, Trakya Oda/Borsa Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlerinin katılımları ile düzenlendi.

Açılış konuşmalarını yapan Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay;

“Oda ve Borsalarımızın Değerli Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, Değerli TEPAV Yetkilileri, Trakya Kalkınma Ajansımızın değerli Genel Sekreteri ve çalışanları ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Trakya Kalkınma Ajansı ile müşterek düzenlemiş olduğumuz ‘Trakya’nın Rekabet Gücü ve Özel Sektör Geliştirme’ konulu toplantımıza hoşgeldiniz. Sizleri şahsım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyor, hoşgeldiniz diyorum. Toplantıya gelmeden önce görüştüğüm Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum.

Trakya Bölgesi sürdürülebilir bir yapıda doğal ve kültürel değerlerini koruyarak yüksek katma değerli üretim yapısıyla kalkınan, işbirliği kültürünün egemen olduğu, yaşam ve refah seviyesi yüksek bir bölgedir. Trakya Bölgesi tarım, sanayi, hizmet ve hayvancılık alanlarında önemli bir üretim merkezidir. Sanayimizin küresel rekabet gücünün arttırılması, gelişmiş ülkelerle yarışa devam edebilmeleri için sanayicilerimizin orta ve yüksek teknolojiye sahip yüksek katma değerli üretime geçiş hedeflemeleri gerekmektedir. Bölgemizde yüksek, orta ve düşük teknoloji olarak farklı kategoride üretim yapan imalat sanayi varlıklarını, düşükten yüksek seviyeye çıkarması için yüksek teknolojiye sahip sektörlerin bölgemizde yerleşimine öncelik vermeliyiz.

Değerli konuklar, sanayicilerimizin ve işadamlarımızın rekabet güçlerini arttırmalarını, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmelerini, AB müktesebatına, üretim ve rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri için çalışmalarda bulunmak odaların temel hedeflerindendir. Bir bölgenin kalkınması, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejilerin yanı sıra yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonu ile daha faydalı olacaktır. Kamu, özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek bölgesel gelişmeyi hızlandırır, sürdürülebilirliği sağlamlaştırır, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlar ve bölgesel program ve projelere temel oluşturur. Kısaca yerelde bölgenin mevcut durumu dikkate alınarak ve değişen şartlara göre fırsatları değerlendirmeliyiz. Değerli konuklar, toplantımızın bölgemiz kalkınmasına hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım” dedi.

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 50
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1471
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 6985
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7273