USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ


24.12.2013

 

TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi üçüncü fıkrasına istinaden defter onaylarının yapılabilmesi için ticaret sicili tasdiknamesi alınması zorunlu bulunmaktadır. Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü ay sonuna denk gelen 28-29 Aralık 2013 Cumartesi ve Pazar günleri açık bulundurulacak olup üyelerimize hizmet vereceğini belirten Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve T.O.B.B. Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz GÜNAY, yaptığı yazılı açıklamada;

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurularda, ticaret sicili müdürlüklerince ticaret sicili tasdikname taleplerinin karşılanması noktasında gerekli çabanın gösterildiği, ancak bu konudaki talep yoğunluğu nedeniyle özellikle büyükşehir statüsüne sahip illerde bulunan ticaret sicili müdürlüklerinde iş yoğunluğunun oluştuğu ve uzun süre beklenildiği, bu yoğunluğun azaltılması ve belge taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanması için ticaret sicili müdürlüklerinin hafta sonları da çalışmasının istendiği görülmüştür.

Bu itibarla, tacirlerimizin münhasıran ticaret sicili tasdiknamesi taleplerini karşılamak üzere odamızda bulunan ticaret sicili müdürlüğümüzün 28-29 Aralık 2013 tarihinde Cumartesi ve Pazar günleri de çalışması, bunun yanında genellikle defterlerin açılış onayı işlemlerini gerçekleştiren serbest muhasebeci, mali müşavirler tarafından ilgililerin imzalı dilekçesi ile ticaret sicili harcının yatırıldığını gösterir belgenin eklenmesi suretiyle topluca yapılacak ticaret sicili tasdiknamesi talepleri karşılanacaktır.”

 

 

Cengiz GÜNAY

Tekirdağ TSO Bşk.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                  

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 0
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2379
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11553
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11801