USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN KOBİLER İÇİN DUYURU


19.12.2012

 

 

TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN KOBİLER İÇİN DUYURU

Brüksel’de 1 Ekim 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasında KOBİ’ler ve KOBİ temsilcisi kuruluşlar, 1 Ekim 21 Aralık 2012 tarihleri arasında ilgili web sayfasından giriş yaparak, potansiyel olarak belirlenmiş alanlar içinde mikro işletmeler ve KOBİ’ler için en çok sıkıntı yaratan 10 mevzuatın belirlenmesine yardımcı olmaya davet edilmiştir.

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı amaçlayan SBA (Avrupa Küçük İşletmeler Yasası) kapsamında Türkiye’de bu çalışmaya dahil edilmiş olup ilgili web sayfasına Komisyon’un http://ec.europe.eu/enterprise/policies/sme/public-consultarion-new/ adresinden ulaşabilmektedir. Sayfada yer alan anket aracılığı ile en sıkıntılı 10 mevzuat alanı belirlenecektir. Anket için son giriş tarihi 21 Aralık 2012’dir.

Komisyonun sayfasında konuyla ilgili detaylı bilgi bulunmakta olup SME Envoy (Ulusal KOBİ Elçileri)’dan aldığınız bilgiler doğrultusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde fayda vardır;

-       Çalışmaya KOBİ’ler ve KOBİ temsilcisi kuruluşlar katılabileceklerdir. Ankete katılabilmek için KOBİ’lerin bireysel kayıt yaptırması beklenmemektedir. Ancak kurum hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak açısından ankete katılacak KOBİ temsilcisi kuruluşları kayıt yaptırmaları SME Envoy tarafından tavsiye edilmektedir. Kayıtla ilgili olarak yukarıdaki linkten detaylı bilgiye ulaşabilmektedir,

-       Çalışmaya KOBİ’lerin yanı sıra kuruluşlar da katılabilmekte olup eğer bir sivil Toplum Kuruluşu (STK) KOBİ’ler yararına çalışmıyor ve KOBİ’leri temsil ediyorsa anketin A bölümünde “organizasyon” seçeneğini seçmesi istenmektedir. Aynı durum Kamu Kuruluşları içinde geçerlidir.

-       Tekrarları önleyebilmek için her kurumdan sadece bir katılım istenmektedir.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin yanı sıra aday ülke sıfatıyla AB mevzuatına uyum aşamasında yer alan ülkemizin de katılma imkânı bulduğu bu çalışma gerek ileride yer almayı düşündüğümüz Avrupa Birliği’ndeki uygulamalar için gerekse AB ile mevcut ticari ilişkilerini sürdürmekte olan KOBİ’lerimiz açısından oldukça önemlidir.

 

Bu bağlamda odamız üyelerinin yukarıda web adresi bulunan ankete katılıma hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Tüm üyelerimize önemle duyurulur. 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 1
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2380
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11554
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11802