USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

TEKİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN DUYURU;


TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN DUYURU

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz GÜNAY tarafından yapılan açıklamada;                                  

                Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı sağlık tesislerince düzenlenen geçici işgöremezlik belgeler ile sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile ilgili yazılım çalışmaları tamamlanmış ve program 16/07/2012 tarihi itibariyle işletime açılmış olup, E-Ödenek programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

                Söz konusu Genelgenin “B)İşveren Modülü başlıklı bölümünde; “çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini yazılı olarak Kuruma 01/10/2012 tarihine kadar bildirmesi” istenmiş idi.

                Ancak, http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.doadresinden ulaşılan çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranlarından işverenler e-posta adreslerinin kayıt altına alınacağı menülerin anılan tarihte teknik nedenlerden dolayı işletime açılamaması nedeniyle belirtilen e-posta adreslerinin Kuruma bildirilmesi gereken süre 31/12/2012 tarihine kadar uzatıldığı ve işverenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılara verilen istirahat raporları için söz konusu ekrandan e-posta adreslerini ve cep telefon numaralarının bildirilmesi hususunda 02/10/2012 ve 03/10/2012 tarihlerinde yayımlanan duyurular ile işverenler bilgilendirilmiştir.

                 Çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranı menüsü içerisine işveren iletişim bilgileri menüsü aktif hale getirilmiş olup, işverenlerin e-mail adreslerini ve cep telefonlarını bu menüden girmeleri gerektiği ve elektronik posta adreslerini Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne kağıt ortamında yazılı olarak bildirmelerine gerek bulunmadığı hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.          

Üyelerimize önemle duyurulur.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 35
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1456
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 6970
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7258