USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler


10.10.2022

Laboratuvar ve araştırma altyapılarına sahip kamu veya yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bulunan nitelikli insan gücü, günümüz teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılım envanteri ile sunulan test hizmetlerini içeren "Laboratuvar ve Araştırma alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi(LABS)" envanter arama arayüzü 22.08.2022 tarihi itibariyle halkımızın kullanımına sunulmuş olup "https://labs.sanayi.gov.tr/" adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 24
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17146
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17568