USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Sektör (Sigorta Acentesi) Duyurusu Değişikliği


05.05.2020

Sayın Üyemiz; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 29.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Sektör Duyurusunun 1 inci maddesinde, 1.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Sektör Duyurusu ile değişiklik yapılmış olup, söz konusu Sektör (Sigorta Acentesi) Duyurusunun değişiklikler işlenmiş güncel hali aşağıda iletilmektedir. 

Saygılarımızla,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/7)

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 21.04.2020 tarihinde yayımladığı tavsiye kararı ile; Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Zorunlu Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerin inisiyatifinde olmak üzere; öncelikle, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir.

Söz konusu tavsiye kararı çerçevesinde, sigorta şirketleri tarafından vadesi dolan zorunlu trafik sigortası poliçesi geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın en az 1 ay süre ile uzatıldığı ve zorunlu trafik sigortası primlerinin taksitler halinde tahsil edilirken taksit sayısının arttırıldığı bilinmektedir.

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrası,

“Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, koronavirüs salgınına ilişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında zorunlu trafik sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak,

 

1. (Değişik: 1/5/2020-2020/8) 23.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusunun 5 inci maddesiyle getirilen uygulamaların, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanan motorlu araç işletenleri için, bu durumu belgelemeleri ya da bu konuda yapılmış bir düzenleme olması şartıyla, 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirilmesine,

 

2. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31.05.2020 tarihine kadar devam ettirmelerine,

 

3. Sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine,

 

4. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının, “Müsteşarlık, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir. Busigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.” hükmüne dayanılarak, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına

karar verilmiştir.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 69
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16603
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17295