USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI


27.12.2013

 

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

 

“Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” TOBB ETÜ’de düzenlenen çalıştayda ele alındı. Gerçekleşen çalıştaya TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve çok sayıda yetkili katıldı.  Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, perakende sektörünün Türkiye’nin büyüme hikâyesinde lokomotif olduğunu söylerken, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, sektörün yasal bir alt yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekti.​

Perakende sektörüne ilişkin kanun tasarısı taslağının ele alındığı ’Perakende Ticaret Çalıştayı’nda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, sektörün Türkiye ekonomisi için önemine işaret etti. Budak, “2001’den bu yana Türkiye ekonomisi yüzde 72 büyürken, perakende sektörü yüzde 86 büyüdü. Son 10 yıldaki büyümenin yüzde 15’i toptan ve perakende ticaretten geliyor” diye konuştu.

 

-Perakendenin istihdamdaki önemli rolü

 

Bu sektörün kritik rol üstlendiği bir diğer alanın da istihdam olduğunu belirten Çetin Osman Budak, küresel kriz sonrasında istihdam konusunun daha da önem kazandığını anlattı. Son 5 yılda küresel krizden dolayı 22 milyon kişinin işini kaybettiğini ve hala iş bulamadığını bildiren Budak şunları söyledi: “Türkiye bu açıdan çok sorun yaşamadı.  Genç bir nüfusumuz var. Ortalama 28 yaşındayız. Her yıl yaklaşık 800 bin ile 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. İşte burada perakende sektörü bir istihdam deposu olarak çalışıyor. Son 5 yılda sektörde kayıtlı istihdam, küresel krize rağmen, 438 bin kişi artmış. Perakende sektörünün Türkiye’nin geleceğinde oynadığı bir diğer önemli rol de kadın istihdamı.  İlk 10, hatta ilk 20 ekonomiye baktığımızda bizim en geride kaldığımız konu kadınların işgücüne katılımı. Rakiplerimizin %50-%60 gibi işgücüne katılım oranlarını yakaladığı bir dönemde biz %30’un altındayız. Yani, tek elle boks yapıyoruz. Kadınlarımızı iş hayatına kazandırmak için perakende çok önemli.”

 

-Perakende geliştiyse kadınların işgücüne katılımı yüksektir

 

TEPAV’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir çalışmayı hatırlatan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Budak, araştırmaya göre 2002-2012 döneminde perakendenin fazla arttığı bölgelerin kadınların işgücüne katılımının en yüksek olduğu bölgeler olduğunu söyledi. Çetin Osman Budak şöyle konuştu:

                                                                                 

“Yani, bir ilde perakende sektörü geliştiyse, kadınlar çalışıyor. Bu rakamlara da yansımış. Kayıtlı kadın istihdamı 186 bin kişi artmış, ama oransal artış çok önemli. 5 yılda artış %82. Kadınlarımızı iş hayatında görmek için perakende gibi öncü sektörlere çok ihtiyacımız var.

Türkiye 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olma yolunda ilerliyor. Düşük gelirli ülkeler grubundan, orta gelirli ülkeler arasına girdik. Bu dönemde perakende ticaret hacmi de 76 milyar dolardan 229 milyar dolara çıktı. 2 trilyon dolarlık ekonomi olma yolunda perakende ticaret hacmi 560 milyar dolara çıkacak. Perakende ticaret hacminde meydana gelecek bu değişim sektörü ve iş yapma biçimlerinizi tamamen değiştirecek.

 

-Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin

 

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı konuşmada sektöre ilişkin kanun hazırlığı yaparken sektörün bileşenleriyle istişareye çok önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2002 yılında 58 milyar TL olan perakende sektörü yıllık cirosunun 2012 yılında 371 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini veren Metin, “Bu rakam, aynı yıl yaklaşık 1,4 milyar TL olarak gerçekleşen milli gelirin neredeyse üçte birine tekabül etmekte. Bu rakamlar, perakende ticaret sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar önemli bir alan teşkil ettiğini ifade etmekte. Sektörün büyüklüğü, bu alanda faaliyet gösteren esnaf ve tacir sayılarında da kendini göstermektedir. Bu yönüyle, perakende sektörü ekonomimiz için ciddi bir istihdam alanı” diye konuştu.

 

-Sektörün sorunlarına çözüm arayışı

 

Sektörde birtakım sorunlar yaşandığını dile getiren Metin şöyle konuştu: “ İşletme açılışlarındaki bürokratik işlemler, ödeme sürelerine ilişkin yaşanan sıkıntılar, haksız rekabet ve pazar kaybı bu sorunların başında gelmektedir. Hem geleneksel, hem de organize perakende unsurlarını ilgilendiren bu sorunların çözülmesi amacıyla, sadece alışveriş merkezlerini değil, esnaf ve sanatkârlarımız ve küçük ölçekli ticari işletmelerimizi de kapsayan bir düzenleme oluşturduk. Sektörde yaşanan bu sorunların giderilmesini ve perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanan bu Taslak, sektöre ilişkin temel ilke ve kuralları belirlemektedir. Taslağın, Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak ticaretin kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasına ve gelişmesine katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.”

 

Toplantıda, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratlarınca da geniş bir sunum yapıldı. Taslakla pek çok yeni kavrama hukuki tanım kazandırıldığına işaret edilen sunumda, illerde stratejik ticari plan öngörüldüğü ifade edildi. 

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 1
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2625
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11373
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11621