USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

OSBÜK Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi


10.11.2021

Sayın Üyemiz Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'ndan gelen 08/11/2021 tarih ve 6450225777-E.2730 numaralı yazıda;

OSBÜK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ileOSB'lerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik; Enerji Verimliliği Mevzuatı, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,
Enerji Etütleri, Enerji Verimliliği Destek Mekanizmaları ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılması ve kurumsal kapasitelerinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla l l Kasım 2021 Perşembe günü saat
14.00'te çevrimiçi olarak "Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi" düzenleneceği belirtilmiştir.


Bu kapsamda; ekte yer alan programın bölgenizde faaliyet gösteren 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri enerji tüketen endüstriyel işletmelere duyurulmasını ve söz konusu eğitime ilgili personelinizin katılımının
sağlanmasını rica ederiz.

Ek: OSBÜK  "Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi" Yazısı ve Programı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17149
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17571