USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Muratlı Islah OSB Kuruldu


     12.04.2011 tarihinde yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 04.08.2011 tarihinde çıkarılan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği geçici 5. maddesi ile dağınık sanayi alanları için Islah Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasına imkan sağlanmıştır.

     Odamız çalışma bölgesi içerisinde bulunan Muratlı ilçemizde çalışmalar tamamlanarak  Islah Organize Sanayi Bölgesi kuruluşuna izin verilmiş ve hukuki süreç tamamlanarak, Tekirdağ-Muratlı Islah OSB kuruluşunun gerçekleştiğini ifade eden Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, yaptığı açıklamada; “İlimizde Organize Sanayi Bölgelerinin içinde yer almayan belediyeler ya da valilikler kontrolünde, mer’i imar planına göre yapılaşarak kendiliğinden oluşmuş sanayi alanları bulunmaktadır. Bu alanlarda yer alan tesislerin, çevresel etkilerinin kontrolü, yönetim birlikteliği ve sektörel sorunların birlikte çözümü gibi konularda dezavantajlı durumda bulunmaktadırlar. Yasa ile dağınık sanayi alanlarının organize edilmeleri, çevresel etkilerinin disiplin altına alınmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu alanlara yeni yatırımlar çekilerek, bölgeye daha fazla katma değer ve istihdam yaratılması sağlanacaktır” dedi.

     Muratlı Belediyesi mücavir alanı içerisinde Tekirdağ-Muratlı Islah Organize Sanayi Bölgesi kuruluş protokolü imzalandığını da ifade eden Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay,  İl Özel İdaresinin yüzde 34, Muratlı Belediyesinin yüzde 33 ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın yüzde 33 hisse ile ortak olduğu kuruluşun Müteşebbis heyetinde,Yönetim kurulunda ve Denettim kurulunda Odamız Beş kişi ile temsil edilmektedir. Tekirdağ-Muratlı Islah Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde Valimiz sayın Zübeyir Kemelek Başkan, Başkanımız Cengiz Günay Başkan yardımcısı, Yönetim Kurulunda Muratlı Kaymakamı Yakup Tat Başkan, Odamızın Meclis Başkanı Mustafa Özden Başkan Yardımcısı, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Sanayici Hüseyin Toksoylu ve İsmail Mehmet Peköz üye, Denetleme kurulunda ise Sanayici Kemal Darcan asil üye olarak görev almışlardır.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 15
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2447
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11621
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11869