USD Alış: 5.2927 | USD Satış: 5.3139 | Euro Alış: 6.0030 | Euro Satış: 6.0270

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay’ı Ziyaret Etti


24.01.2018

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın,

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay’ı Ziyaret Etti

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.  KOSGEB’in yürüttüğü destek programlarına ilişkin Başkan Günay’a bilgilendirmelerde bulunan Müdür Esin Sayın, Stratejik Ürün Destek Programı ve Kobi Teknoyatırım-Kobi Teknolojik Ürün Destek Programlarının detaylarını anlattı. Programların detayları şu şekildedir:

Stratejik Ürün Destek Programına başvurular 01 Ocak-31 Mart 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, kalkınma programları, hükümet programları ve yıllık programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir. Hedef ürünler olarak ise kimyasal ve kimyasalların imalatı, temel eczacılık ürünleri, silah ve mühimmat, bilgisayarların ve elektronik ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, motorlu kara taşıtı treyler ve yarı treyler, tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı sektörlerinde yer alan ürünlerdir. KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır. Destek üst limiti olarak 5.000.000 TL (geri ödemesiz+geri ödemeli)’dir.

Diğer program olan Kobi Teknoyatırım-Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: öncelikle teknoloji alanlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslar arası pazarlarda yer alacak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan; 1-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 2-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkaları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 3-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 4-Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, 5-Patent belgesi ile koruma altına alınan, 6-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, 7-Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Bu destek programında 5.000.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, KOSGEB Müdürü Esin Sayın’a KOSGEB tarafından yürütülen destek programlarının detaylarına dair bilgi paylaşımında bulunmasından dolayı Müdür Sayın’a teşekkür etti ve Tekirdağ TSO üyelerini bu destek programlarından yararlanmaları konusunda çağrıda bulunduğunu, ayrıntılı bilgi için KOSGEB Tekirdağ İl Müdürlüğü’nü ziyaret edip detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti.

 

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın,  Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay’ı Ziyaret Etti
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 5
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 7845
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 33191
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 37080