USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

KKTC'YE İHRACATTA TÜRK LİRASI KULLANIMI ZORUNLULUĞU


14.12.2022

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 09.12.2022 tarih 13000 sayılı yazıda;
a) TOBB'nin 28.11.2022 tarihli ve 12439 sayılı yazısı,
b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.12.2022 tarihli ve 80669926 sayılı yazısına istinaden;
İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmişti.
EK'te bir örneği sunulan ilgi (b)'de kayıtlı diğer bir yazıda da, Lefkoşa Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile KKTC arasındaki ikili ticarette Türk Lirası'nın kullanımı ile ilgili mezkur değişiklik ve söz konusu değişiklikle ilgili değerlendirmeler iletilmiştir.
 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek KKTC YAZI

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 5
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16630
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17322