USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

KKDİK Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar


22.05.2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün  18.05.2023 tarih ve 6442816 sayılı yazısı,

İlgi: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 25.04.2023 tarihli ve 38256534-5831675 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere 18/12/2006 tarihli ve (AT) 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlere ve uygulamalara yönelik olarak ilgi yazı gereğince; kimyasalların kaydı süreçlerine ilişkin olarak 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü'ne uyumun artırılmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ve ekte sunulan yazı içeriğindeki hususlara dikkat edilerek kayıt dosyalarının bu çerçevede hazırlanması ve Bakanlığımıza gönderilmesi hususu belirtilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Aynur YENİPAZARLI
Genel Sekreter

 

EK: KKDİK Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar (3 Sayfa)

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 1
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16626
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17318