USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği Hakkında


10.01.2020

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği Hakkında

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.01.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile;

- Tüzel Kişilerin yetki belgesi alması ve yenilemesi için gerekli olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi zorunluluğu 01.01.2024,

- C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu 01.01.2021,

- Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri gönderme zorunlulukları uluslararası taşımacılar için 01.01.2021 ve yurt içi taşımacılar için ise 01.01.2024 tarihine ertelenmiştir.

Ayrıca yeni yapılan düzenleme ile geçerli araç muayenesi olmayan ve yetki belgesine eki taşıt belgesinden düşülen taşıtların tekrar muayenelerinin yapılması halinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yeniden eklenecek ve taşıt kartı düzenlenecektir.

Üyelerimize, Yetki Belgesi Sahiplerine ve Tüm İlgililere önemle duyurulur.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17149
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17571