USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Karayolu Taşıma


12.01.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 01.01.2022 tarihli ve E-34221550-250-71 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklikler 31.12.2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TOBB girişimleri sonucunda yapılan değişikliklerden sektörümüzü ilgilendiren en önemli değişiklik yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme sistemine veri gönderme zorunluluğunun;

· C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,

· C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiş olmasıdır.

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin değişiklik tablosu ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Ek: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklik Tablosu

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17128
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17550