USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


07.02.2013

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis Salonunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Özden, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, çok sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Meclis Üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile gelen yenilikler ve yapılması gerekilenler masaya yatırılarak bilgilendirme yapıldı.

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun 6 ncı maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.  

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri olarak adlandırılan bu üç iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelinin işyerlerinde görevlendirilmesi yükümlülüğünün işverenlerce yerine getirilip getirilmediğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca takibi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına dayalı olarak çalışan elektronik bir sistem marifetiyle yerine getirilecektir.

Sürecin devamında, her bir işyerinin “ işyeri yetkilisi ” olarak SGK’ya bildirilen çalışanlarının e-devlet şifrelerini almaları ve bahse konu elektronik sisteme isimlerine tanımlı olan şifreleriyle erişim sağlayarak, yetkilisi oldukları işyerinde görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 3
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2382
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11556
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11804