USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İl Afet ve Acil Durum Planının Ön Araştırması Toplantısı Odamızda Gerçekleştirildi.


08.02.2012

     Trakya Kalkınma Ajansı 2011 Yılı DFD Programı Kapsamında desteklenen, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Ortaklığı İle yürütülen ‘’ Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Planının Ön Araştırması’’ Projesi Açılış toplantısı, Odamızın Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.               

 
     Toplantı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep EROL’UN açılış konuşmasıyla başladı. EROL  açılış konuşmasında;
 
     “ Dünyanın bir çok ülkesinde ve ülkemizin bir çok şehrinde, afetler artık günlük hayatımızın parçası haline gelmiş durumda. Sadece deprem afeti değil bununla beraber Taşkınlar, Heyelanlar, Yangınlar ve buna benzer Teknolojik olaylarda gündemimizde olmak durumunda. Toplantımızın esas konusu Deprem afetiyle ilgili olarak ön hazırlık çalışmalarının nasıl yapılacağı, İlimizdeki afet ve acil durum planlamasının hangi eksen üzerine oturtulacağı ve bu çalışmalar planlanırken, Bu planda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının rolü, Sivil Toplum Örgütlerinin rolü, Üniversitelerin, diğer paydaşların,gönüllü kuruluşların  alacakları roller ve bunların planlamasının hangi yöntem ve usullerle  yapılacağı konusunda bir proje çalışması başlatmış bulunuyoruz” dedi.
 
     Toplantı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay ÜSTÜN’ ün konuşmasıyla devam etti. ÜSTÜN konuşmasında;
 
     “Biz bu projeye mali olarak destek veren 26 tane Kalkınma Ajansından belki de ilkiyiz, bu özelliği açısından da çok mutluyuz. Bu bizim özellikle daha sonrasında yapılacak olan çalışmalarında altlığını oluşturuyor. 2013 yılına kadar yapılması gereken Afet ve Acil Durum Stratejileri yazılmaya başlanacak. Ajans olarak  üç ilimizle birlikte buraya gerekli mali desteği ve ajansımızın uzmanlarının da,  teknik desteğini artırarak yardımcı olmaya çalışacağız dedi.
 
      Toplantı İl Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa MASATLI’ nın konuşmasıyla devam etti.
 
      İl Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa MASATLI  konuşmasında;
 
      “ Bu gün Tekirdağ için önemli bir gün. Asırlar boyu pek çok felaketi yaşamış olan  coğrafyada yaşıyoruz. Ama biz depremi özellikle 17 Ağustosta gördük. Hatta Hocamızı da ben o zaman tanıdım.  Tabi 17 Ağustosun bize her manada çok ciddi faturaları oldu. İnsan kayıplarımız oldu. Sakat kalanlarımız oldu, çok fazla maddi kayba yol açtı. Ama onun dışında faydası oldu demeyeceğim ama bize depremle yaşamayı öğretti. Bu yüzden  Deprem öncesini ve Deprem sırasını çok iyi planlamak zorundayız.17 Ağustos Depreminden sonra hem mevzuatta, hem de  teşkilatlanmada bir takım değişiklikler oldu. 2009 yılında 5902 sayılı Kanun ile kurularak sizlerinde bildiği gibi üç tane genel müdürlük kaldırıldı ve Başbakanlığımıza bağlı Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı adında bir birim oluşturuldu. Tabi sonra planlar yeniden ele alınmaya başlandı, görevler yeniden tanımlanmaya başlandı. Sonuçta illerimizde Valiliğimiz uhdesinde il birimleri oluşturuldu. Afet Acil Durum Müdürlüğü İlimizde, 2009 yılında kuruldu. 60 kadromuz var 50 sini doldurduk. Bu personelimizin tamamı Üniversite mezunu KPSS sınavını kazanmış ve belli bir eğitimden geçtikten sonra ilimize atanmış personeller Şimdi tabi bunlar başladıktan sonra özellikle afet anında, ihtiyacımız olan hususlarla ilgili olarak Arama Kurtarma Eğitimi dahil, Kurbağa Adam Eğitimine kadar pek çok eğitimden geçtiler. Halen daha eğitimleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakanlığımızdan eylem planı geldi. Ben bu planı burada sizlere kısaca ifade etmek istiyorum. Eylem planının ismi UDSEP (Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı) Bu UDSEP ile birlikte Ülkemizdeki Bakanlıklara görevler verildi. Görevleri tanımlandı. Üniversitelere, TÜBİTAK a  görevler verildi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına spesifik olarak görev  verilen kurumlarımız oldu ve bu eylem planı harekete geçti. Tabi önemli olan depremin öncesini iyi planlayıp, Depremin kayıplarını en aza indirmemizdir. Yani Risk yönetimini  iyi bilmemizdir. Bunun tipik örneği Japonya Depremle yaşamaya alışmış bir ülke, biz deprem olmasını istemiyoruz ama depremin kayıplarını en aza indirmekle yükümlüyüz. Tabi önemli olan bir afet anında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının o işe müdahalesinde daha çok sivilden bize yardım olacak  veya sivillerden o kayıpları en aza indirgeyecek nitelikte guruplar oluşturmak bizim için çok önemli. Onun için biz buna benzer yapılanmaları da Valilik olarak yakından izliyoruz ve destekliyoruz. Ben inanıyorum bölgemizde depremle ilgili olabilecek her şey ilk anda tespit edilir ve bütün planlamayı da bunun üzerine kurarız. Bundan sonra olacak her türlü afete karşıda kendimizi hazırlıklı hissederiz. Ben burada sözlerime son verirken bu projeye katkı sağlayan Trakya Kalkınma Ajansına, İl Özel İdaresine, projenin yürütücüsü İl Afet Acil Durum Müdürlüğümüze ve Projeye emeği geçen herkese teşekkür ederek  sözlerine son verdi. Akabinde Proje Tanıtım sunumu, Jeoloji Yüksek Mühendisi İsmail Ozan ÇILGIN tarafından yapılarak konuklara proje hakkında bilgiler verildi. Sunumun ardından Tük Kızılay ı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık Deprem Eğitimi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA  konuşmalarını yaparak katılımcılara deprem konulu sunumu yaparak olası deprem anında  yapılması gerekenleri, alınacak önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı İl Afet Acil Durumundan Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa MASATLI’ nın, Tük Kızılay ı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık Deprem Eğitimi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA’ YA  Teşekkür Plaketi vermesiyle sona erdi.
 
  Toplantıya İl Afet Acil Durumundan Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa MASATLI, Tük Kızılay ı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık Deprem Eğitimi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA,  Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.
 
  Toplantının sonunda Tük Kızılay ı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık Deprem Eğitimi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz GÜNAY' I Makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz GÜNAY " Hocamıza ve böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz " dedi.  Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA ise Kendisinin burada olduğu için çok mutlu olduğunu ve toplantının amacına ulaştığını dile getirdi.
 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1613
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7127
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7415