USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Süre Uzatımı hk


02.01.2020

SAYIN ÜYEMİZ

             

13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/8/2020” şeklinde değiştirilmiştir.


Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için yönetmeliğin 6 ncı maddenin birinci fıkrası ve 19 ncu maddenin ikinci fıkrasının a, b ve c bentlerine uygun hale getirmeleri için tanınan süre 31/08/2020 olmuştur.

İlgili Resmî Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-13.htm

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 27
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17149
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17571