USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi (Türkiye-KKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması Hk)


07.12.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 23.11.2022 tarihli ve 80288188 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmiştir.
Yazıda ayrıca, 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için ise bu şartın aranmayacağı da belirtilmiştir.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Ticaret Bakanlığından alınan yazı

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16631
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17323