USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Helal Belgelendirme Destekleri


18.10.2021

İlgi: TOBB’nin 14.10.2021 tarihli ve 84990428-045.99-9310 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda; 

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen 29.09.2021 tarih ve 67556678 sayılı "Helal Belgelendirme Destekleri" konulu yazıda belirtildiği üzere; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgelerinin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ı kapsamına alındığı ifade edilmektedir.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine T.C. Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresindenhttps://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla 

Ek: Helal Akrediyasyon Kurumu'nun 29.09.2021 tairh ve 32538 sayılı yazısı (2 sayfa) 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 1
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16626
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17318