USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Güvenli Ürün Danışma Ofisleri Hk.


05.05.2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Ürün Güvenliği Denetim Müdürlüğü'nün  28.04.2023 tarih ve 9417 sayılı yazısı,

İlgi : a) 14.03.2023 tarihli ve E-97344757-590-00083552065 sayılı yazı.

b) 25.04.2023 tarihli ve E-97344757-590-00084855862 sayılı yazı.

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün ilgi (a)'da kayıtlı yazısı ile 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eylemi eklendiği, Program’da belirlenen hedef doğrultusunda; Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri bünyesinde Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturularak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amaçlandığı bildirilmektedir. Bakanlığımız sorumluluğundaki ürün grupları yazımız ekinde iletilmiştir. Bakanlığımız ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan söz konusu ürünlerle ilgili faaliyette bulunan üyelerine duyuru yapılması amacıyla Bölge Müdürlükleri görev alanında bulunan birlikler, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar ile irtibata geçilmesi talimatlandırılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz Tekirdağ Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Güvenli Ürün Danışma Ofisi Batı Marmara" birimi ilgi (a)'da kayıtlı yazı ile kurulmuş olup söz konusu ürün gruplarıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı ve ithalatçı firmalara yönelik eğitim programları ve seminerlerin düzenlenmesi, Bakanlığımızın görev alanına giren tüketici ürünlerinin teknik mevzuatının uygulanmasında rehberlik ve danışma faaliyetlerinin sürdürülmesi, tüketicilere ürün güvenliği konularında bilgi vermek ve tüketici şikayetlerinin alınması faaliyetlerinin planlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Aynur YENİPAZARLI
Genel Sekreter

EK: 1- Ürün Grupları Tablosu (3 Sayfa)

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 5
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16630
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17322