USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Güven Damgası Hk.


21.12.2022

SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB'nin 19.12.2022 tarih ve 13344 sayılı yazısı,
İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 01.02.2018 tarihinde imzalanan "Güven Damgası Protokolü"ne istinaden, Güven Damgası Sağlayıcısı olarak Birliğimiz yetkilendirilmiştir. Güven damgası, Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'inde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret olup, "guvendamgasi.org.tr" internet sitesinden güven damgası başvurusu kolaylıkla yapılabilmektedir.
Güven damgasının önemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik "Madde 7/1 Anonim Ön Ödemeli Araçlara" ilişkin düzenleme ile daha da artmıştır. Söz konusu düzenleme ile; anonim ön ödemeli araçlar, sadece araç hamili fiziken iş yerindeyse ve fiziken kullanıldığı ödemelerde ve ayrıca Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir hale gelmiştir.
Dolayısıyla; anonim ön ödemeli araç kullanan ve/veya kullanmak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların, 28/2/2023 tarihine kadar, güven damgasını almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda; güven damgasını yeni alacak elektronik ticaret sitelerinin başvurularını, güven damgası süresi bitenlerin ise yenileme işlemlerini https://guvendamgasi.org.tr adresinden ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 5
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17127
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17549