USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

GÜNAY, ÜYELERİMİZİ, YAPILANDIRMA İLE GELEN AVANTAJ VE FIRSATLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM


12.08.2021

BAŞKAN GÜNAY; “7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA ÜYELERİMİZİ, YAPILANDIRMA İLE GELEN AVANTAJ VE FIRSATLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM” 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (Tekirdağ TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay son başvuru tarihi 31.08.2021 olan yapılandırma Kanunu hakkında açıklamalarda bulunarak, Oda üyelerini yapılandırma ile gelen avantaj ve fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

Günay yaptığı açıklamada; 

  • Sigorta primleri,
  • Genel sağlık sigortası primleri,
  • İşsizlik sigortası primleri,
  • İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan alacakları,
  • 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar.
  • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, 
  • 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, 
  • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,
  • 5510/ Ek 5. Ek 6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır.” İfadelerini kullandı. 

Yapılandırma kapsamındaki alacaklara, asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına ve 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş idari para cezaları asıllarının %50’sine gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

Başkan Günay; “Hesaplama sonucunda peşin ödemelerde: prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin % 10'unun en son 1.11.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %90 Yİ-ÜFE silinecektir. 2 Taksitle Ödemelerde ise ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin %50'sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %50 Yİ-ÜFE silinecektir.” açıklamasında bulundu. 

Günay; “Yapılandırma kapsamında başvurular 5510/4-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce; Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 31.08.2021 tarihine kadar yapılabilecek olup, taksitli ödemelerde ilk taksidin son ödeme tarihi ise 01.11.2021 olarak belirlenmiştir.” Dedi.

 

GÜNAY, ÜYELERİMİZİ, YAPILANDIRMA İLE GELEN AVANTAJ VE FIRSATLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 14
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 5973
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 26796
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 27612