USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Günay: Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruz


26.03.2019

“Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruz”

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komiteleri ve meclisinin katkıları ile hazırlanan ‘Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruz’ konulu basın toplantısı Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi. Gerçekleşen basın toplantısına Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ TSO Meclis Başkanı Hakan Şık, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Meclis Başkanı Hakan Şık yaptığı açılış konuşmasında; “Tekirdağ TSO’nun görev sınırları içerisinde bulunan Süleymanpaşa, Şarköy ve Muratlı ilçelerimizi içeren, Tekirdağ TSO Meclisi ve Meslek Komiteleri olarak yapmış olduğumuz geniş katılımlı toplantılar neticesinde şehrimizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacak bir rapor oluşturduk, bugün bu raporu sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yerel seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. ”dedi.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay yapmış olduğu açıklamada;

“Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak tarihi birikimimiz, meslek komitelerimizin, meclisimizin katkıları ile ortaya çıkardığımız bu çalışma ile Odamızın görev sınırları içerisinde yer alan Süleymanpaşa, Şarköy ve Muratlı ilçelerimizin vizyonunu; Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye, İlçe Belediye Başkan ve Meclis Üyesi adaylarıyla paylaşmayı, ortak akıl oluşumuna katkıda bulunmayı ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçladık.

Tekirdağ Ekonomisinin, bilimsel ve teknolojik sıçrama ile Endüstri 4.0 çağına uygun gelecek vizyonunu siyaset üstü vizyon ve ortak akıl ile gerçekleştireceği, yaptığımız çalışmalarla ortaya konmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle geçmiş yıllara ait bilgi birikiminin harmanlanmasıyla oluşturmaya çalıştığımız konular; Tekirdağ’ımıza ve yerel yönetici adaylarımız için faydalı olmasını diliyorum.

 • Kent 4.0,
 • Endüstri 4.0,
 • Tarım 4.0,
 • Lojistik 4.0,
 • Hizmet Sektörü ve Turizm 4.0

Ana başlıklarımızın öne çıktığı aşikârdır. Bu düşüncelerle:

 

 • Her vatandaşa, kararlara aktif katılma hakkı veren akıllı kent yönetimi
 • Gelecek nesiller için ekonomik, sosyal, çevresel ve güçlü sürdürülebilirlik
 • Yeni teknolojilere yatırım ve dijital dönüşümlü yüksek katma değer üretimi
 • Öğrenen, öğreten ve işbirliği yapan Tekirdağ Arzuluyoruz…

 

 

Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılı olan 2023 ortak hedeflerinde Tekirdağ; bilimsel ve teknolojik ilerleme ile “Orta Gelir” tuzağından çıkarak “Endüstri 4.0” çağına uygun, akıllı toplum, akıllı kent, akıllı yönetişim sistemlerini uygulayan, Öğrenen kurumlar, öğrenen kentler ve öğrenen toplum modeline geçerek sıçrama yakalayan, parlayan kentler arasında yerini alacak ve Türkiye’nin, Dünya’nın ileri ekonomilerinden biri olmasına katkıda bulunacaktır. Bu da ancak ortak aklın ve vizyonun varlığına bağlıdır. Yani şehrin menfaatine işbirliği.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

 

SÜLEYMANPAŞA İÇİN ÖNGÖRDÜKLERİMİZ

 • Süleymanpaşa Ekolojik Endüstri ve Lojistik Üs Planlamasının Yapılması

 

(Tüm Dünya’da lojistik merkezler, ekonominin gelişiminde ve bölge kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Ulaştırma alt yapıları (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu) ile entegre olan bu merkezler, tarım ve üretim merkezleri, limanlar ve kentlerle uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürürler. Bu merkezlerin temel fonksiyonu, sürdürülebilir bölgesel büyümeye pozitif katkı sağlamalarıdır. Bu merkezler bazı ihtiyaçlardan meydana gelmektedir. “Ekonominin doğal akışı içerisinde, yeni üretim biçimleri yani teknolojiler; istihdam maliyetlerinin düşürülmesi ve kent ekonomisine domino etkisi yapacak daha birçok faktör”

İşte Süleymanpaşa, böyle bir bölge! Türkiye’nin parlayan yıldızı.Endüstri 4.0, Lojistik 4.0 merkezi inşası hedefleri arasına koymalıdır.)

 

 • Dumansız Sanayi Bölgesi’nin plan değişikliği, alt yapı sorunlarının giderilmesi başta olmak üzere rehabilitasyonunun ivedi bir şekilde yapılması.

(Arazi fiyatlarının çok yüksek olduğu ilçemizde; planlanmış alanların efektif kullanılması hem üretim hem de yatırım ve istihdam konularında ilçemize önemli fayda sağlayacaktır. Yerel üreticilerimizin rekabet gücü artacak, firmalarımız büyüme göstereceklerdir.)

 • Kobiler Sitesinin tesis edilerek, şehir merkezine sıkışan işletmelerimizin; günümüz şartlarına uygun faaliyetlerini sürdürebileceği fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern altyapı ve inşaat teknolojilerinin uygulandığı projenin hayata geçirilmesi.

(Bu konuda TTSO’nun yaptığı çalışmalar var. Planlama konusunda yerel yönetimlerden ivedi destek istiyoruz.)

 • Fuar ve Kongre Merkezi’nin kurulması ve kurulan bu merkezde üreticilerimize ve halkımıza yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlenmesi.

(Üreticiden, hizmet sektörüne, sosyal yaşama katkı koyacak; ticari hayata domino etkisi yaratacak ilçemizi ve işletmelerimizin cirosal hacmini artıracaktır.)

 • Sahil Yolu Projesi’nin tamamlanarak, şehrimizin gözbebeği olan kıyı şeridimizin rehabilite edilmesi ve Süleymanpaşa Kent Merkezi ile Değirmenaltı Mahallesi’nin kıyı bandından bağlanması.

(Bu proje; üniversite-kent merkezi arasındaki kopukluğun giderilmesi, günübirlik ve hafta sonu turizminin gelişmesine, ticari ve sosyal hayata fayda sağlayacaktır.)

 • Özelleştirilen Tekel Fabrikasına ait arazinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması.

(Bulunduğu arazinin içinde nitelikli sanat galerilerinin, sosyal donatı alanlarının, müzelerin tesis edilebileceği bir “Kent Park” haline dönüştürülmesi,)

 • Şehrimizin Ana Arteri olan Hükümet Caddesi’nin ticari ve ekonomik öncelikler gözetilerek, bölge esnafının görüşleri doğrultusunda; trafik sorununun ve otopark ihtiyacının giderilerek yeniden düzenlenmeli, Şehir Ulaşım Planında 30-40 yıllık hedefler yer almalı,

 

 • Tekirdağ’ın üretim merkezlerinin demiryoluna entegrasyonu ve limanlara bağlantısının sağlanması. Burada yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin beraber çalışması gerekmektedir,

(İlimizde faal 12 Organize Sanayi Bölgesi,1 Avrupa Birliği Serbest Bölgesi var. Bu proje ile firmalarımızın ürettikleri malın ihracatı ve hammadde temininin karşılanması ile ilgili rekabet gücü kazandırılması ve endüstriyel yük hareketinin çevreci ve modern koşullara kavuşturulması.)

 • Namık Kemal Üniversitesi’nin, Süleymanpaşa Kent Merkezi’ne ekonomik ve sosyal fayda yaratmak amacıyla şehrimize entegrasyonunun sağlanması için uygun olan bazı fakültelerin şehir merkezine taşınması

( Eski Meslek Yüksekokulu Binasının 4 yıllık bir fakülte binası olarak hizmet vermesi),

 • Ertuğrul Mahallesi Kültür Sanat Sokak’ta yer alan evlerin restorasyonunun yapılarak kültür turizmine kazandırılması, Kapalı Spor Salonu’nun bulunduğu noktadan kaldırılarak yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal alan haline getirilmesi,
 • Hizmet sektörünün unsurları olan; turizm, sağlık ve gastronominin sağlayacağı sosyal ve ekonomik faydalar gözetilerek, projeler oluşturulması,
 • Denize 135 km kıyısı bulunan İlimiz Merkez İlçesi Süleymanpaşa’da amatör su sporlarının gelişimine katkı koyacak Yelken Kulübü’nün bulunduğu bölgede çekek yerinin yapılması,
 • Tekirdağ Kiraz Festivali’nin panayır anlayışından kurtarılarak, daha etkin hale getirilmesi,
 • Gençlerimiz için inovasyon ve girişimcilik merkezlerinin tesis edilmesi,
 • Şehrimizde çocuklarımız ve gençlerimiz için spor tesislerinin artırılması .
 • Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, iş yapma kolaylığı endeksinin iyileştirilmesi.
 • Stratejik Ticaret Planı’nın ilgili meslek odaları ile işbirliği içinde oluşturulması,

(Ticaret Planı ve Kent Bilgi sistemi temelinde işyeri planlaması yapılmalı. İşyerleri; yer, mesafe, nüfusa göre sayı ve nitelik olarak planlanmalı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, hizmet ve mal satın alımlarının yerel firmalarımızdan karşılanması konusunda önem gösterilmesi. Belediyeler, zorunlu olmadıkça BİT yaratmamalı, özel sektörle rekabet içerisine girmemeli.)

 

ŞARKÖY İLÇEMİZ İÇİN ÖNGÖRDÜKLERİMİZ

 

 • Namık Kemal Üniversitemizin 4 yıllık Turizm Otelcilik Fakültesi’ni ilçemize kazandırmak ile ilgili çalışmaların yapılması.
 • Uzun yıllardır belirsizliği süren “Şarköy Küçük Sanayi Sitesi” nin tamamlanması.
 • Zeytinyağı ve Şarap Üreticilerinin arıtma probleminin çözümlenmesi.

(İlçenin en önemli gelir kaynağı olan zeytin ve üzümdür)

 • Kapalı pazaryeri ve soğuk hava deposu yapılması.

(Üreticilerimiz, ürünlerini daha kıymetli satabilecek, avantaj elde edecekler; ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır.)

 • Şarköy’ün Turizm Vizyonu ile ilgili 10 yıllık,20 yıllık Turizm 4.0 Projesi kapsamında sektörün durum tespitinin yapılması, değerlendirmesi, bütünü görebilmek adına SWOT Analizi (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)  yapılmalı. Bu çalışma Şarköy’ün mevcut durumunun tespiti ve gelecekteki gelişiminin potansiyelini göstermek açısından çok önemlidir.

 

MURATLI İLÇEMİZ İÇİN ÖNGÖRDÜKLERİMİZ

 

 • Çorlu Deresi’nin Muratlı İlçesi içerisinde kalan kısmının ıslah edilmesi, park ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması
 • Yeni yapılan Çevre Yolu’nun ışıklandırılması ve trafik ışık sinyalizasyonunun tamamlanması."

 

 

Günay: Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruzGünay: Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruzGünay: Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruzGünay: Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruzGünay: Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruz
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 11
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7339
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7542