USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Günay: Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, ilimize hayırlı olsun!


25.10.2016

Günay: Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, ilimize hayırlı olsun!

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2016/37 numaralı tebliğin Resmi Gazete’de yayınlandığını duyurdu. Günay; “Üyelerimizi, kırsal kalkınma desteklerinden bu süreçte azami düzeyde yararlanmaları için tebliğin detaylarını incelemeye davet ediyor, tebliğin ilimize, bölgemize ve ülkemize yararlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacı ile 21 Ekim 2016 Cuma günü “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Destek” programı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.” açıklamasında bulunan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yön. Kur. Başkanı ve TOBB Yön. Kur. Üyesi Cengiz Günay, söz konusu destek ile ilgili son başvuru tarihinin 04 Aralık 2016 olduğunun altını çizdi.

Cengiz Günay, destek kapsamında bölgemiz için açıklanan yatırım konuları ve hibeye esas proje tutarlarını ise şöyle özetledi; 

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (konusuna göre 1.500.000 veya 2.000.000 Türk Lirası)

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması(2.000.000 Türk Lirası)

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (2.000.000 Türk Lirası)

ç) Soğuk hava deposu (1.500.000 Türk Lirası)

d) Çelik silo (1.500.000 Türk Lirası)

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması(2.000.000 Türk Lirası)

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (2.000.000 Türk Lirası)

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (2.000.000 Türk Lirası)

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (konusuna göre 1.000.000 veya 1.500.000 Türk Lirası)

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları (konusuna göre 500.000 veya 1.500.000 Türk Lirası)

Günay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek vereceğinin altını çizerken diğer %50’nin başvuru sahipleri tarafından karşılanacağını vurguladı. Günay, şöyle devam etti; “Programa gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.  Proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Son başvuru tarihinden önce kurulan;  kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar proje çağrısına başvurabilirler. Aynı zamanda tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.”

Günay: Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, ilimize hayırlı olsun!
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 52
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1724
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7238
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7526