USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Günay: Aidat Borçlarına Yapılandırma İmkanı Sunan 7020 Sayılı Kanundan Üyelerimizi Faydalanmaya Davet Ediyorum


09.06.2017

Günay: Aidat Borçlarına Yapılandırma İmkânı Sunan 7020 Sayılı Kanundan Üyelerimizi Faydalanmaya Davet Ediyorum.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına ilişkin 7020 sayılı Kanun ile üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırma getirildiğini açıkladı.

Başkan Günay, 27 Mayıs tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına Dair Kanun”un 4.maddesinin 7.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçlarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirtti. Yapılandırma 31 Mart 2017 tarihinden önceki aidat borçları için olduğunu belirten Günay, “Başvuru için son tarih 31 Temmuz 2017’dir ve başvurular mutlaka ‘7020 Sayılı Kanun Başvuru Dilekçesi’ ile yapılması gereklidir.” dedi.

Söz konusu yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Muhasebe Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini belirten Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay,

“6736 Sayılı Kanuna göre yapılandırması sürenler ve bu kanuna göre başvuruda bulunanlar sadece 01.07.2016 - 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için başvuru yapabilirler. Kanunun yürürlüğe girdiği 27.05.2017 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş tutara ilişkin gecikme faizleri, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmi ödemede, ödenmemiş tutara ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu değildir.” hatırlatmasında bulundu.

Ödemelerin peşin veya altı taksitle yapılabileceğini kaydeden Günay, üyelerin ödeme şeklini de dilekçede belirtilmesinin şart olduğunu ifade etti. Günay ayrıca, taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda ise, yapılandırmanın bozulacağını ifade etti.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 8
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 1615
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 7129
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 7417