USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

FAS DEMİR YOLU OFİSİ (ONCF) TARAFINDAN AÇILAN İHALE HAKKINDA DUYURU


02.01.2023

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir. İhalenin tahmini bütçesinin 55.440.000,00 (ellibeşmilyondörtyüzkırkbin) Fas Dirhemi (yaklaşık 5,29 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 831.600,00 (sekizyüzotuzbirbinnaltıyüz) Fas Dirheminin (yaklaşık 79.360,23 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin Rabat Ticaret Müşavirliğimizle (rabat@ticaret.gov.tr) iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Fas ihale hk. 2023

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 23
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17145
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17567