USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu hk.


21.10.2022

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 19.10.2022 tarih 10821 sayılı yazıda;
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 18.10.2022 tarihli e-postasına istinaden;
İlgili e-postada, Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 01/07/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili ekte sunulan listeye ilişkin itirazların, Ticaret Bakanlığına en geç 04/11/2022 tarihine kadar iletilmesinin gerektiği belirtilmiştir.


Konuya ilişkin yazı EK'te sunulmakta olup, Üyelerimize duyurulur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Tarife

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17128
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17550