USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik


08.11.2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 02.11.2021 tarihli ve 34221550-045.99- 9882 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Üyelerimizden gelen talepler ve TOBB’nin girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: DDAS Tebliğ değişikliği hakkında bilgi notu

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 26
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17148
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17570