USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nda Değişiklik


25.08.2020

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB'nin 20.08.2020 Tarih ve 7098 sayılı yazısı

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete'de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

EK:  BİLGİ NOTU VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 6
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16631
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17323