USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi


14.10.2022

SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB'nin 06.10.2022 tarih ve 10020 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekli yazıda; çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, ülkemizde çalışmak isteyen yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin Bakanlık tarafından değerlendirildiği ve istemi uygun bulunanlara çalışma izni verildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, "Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi" 01.10.2022 tarihi itibariyle kullanıma açılmış olup, çalışma izni başvuru muafiyetlilerine ilişkin başvurular https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak alınmaya başlanmıştır.


Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: :Çalışma İzni Muafiyeti Başvuru Sistemi

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 67
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16601
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17293