USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ


23.08.2017

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

T.C. Başbakanlık, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ‘Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’ konulu toplantı Tekirdağ TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Tekirdağ Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Abdullah Coşkuner, Tekirdağ Defterdarı Mehmet Malanlı, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Erdal Fırat, KGK Kurul Üyesi İsmail Erdemir, Tekirdağ Smmmo Başkanı Nedim Arslan, iş adamları, KGK Yetkilileri ile çok sayıda mali müşavir ve muhasebeci katılım gösterdi.

KGK Yetkilileri,  BOBİ FRS'nin 29 Temmuz 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete ‘de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini, 2018 itibarı ile uygulanmaya başlanacağını ve yaklaşık 4 bin 700 şirketin finansal tablolarını hazırlarken bu standardı uygulayacağını ifade ettiler. Diğer yandan,  Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) niteliğindeki şirketlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı (TFRS) uygulamak zorunda olduğu belirtildi.

BOBİ FRS'nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır. BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarına sunulan finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacaktır. Bu raporlama standardı, ortakların, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamunun ve diğer tarafların bilgi ihtiyacını sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama ilkelerini karşılamaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS, işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirlemektedir.

Birçok konu başlığı üzerinden KGK Daire Başkanı Mustafa Sözen, KGK Uzmanları Ela Kaya, Tayfun Tüysüzoğlu, Özgür Çekil, Uğur Kaya ve Muhammed Şahin tarafından,  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hakkında sunumlar yapılarak bilgilendirmede bulunuldu. Gün boyu süren sunumların ardından soru-cevap kısmı ile bilgilendirme toplantısı sona erdi.

 

 

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİBÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİBÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİBÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİBÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KONULU TOPLANTI TEKİRDAĞ TSO EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Günlük Ziyaretçi Sayısı : 52
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 2676
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 11424
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11672