USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ


01.02.2022

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 27.01.2022 tarihli ve E-34221550-100-893 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ekte bir örneği sunulan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ ile, Tebliğ'de yer alan tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirildiği açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aynur YENİPAZARLI

Genel Sekreter

Ek: Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 2
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17124
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17546